Condities voor de muzieklessen

  •  De lessen kunnen alleen geboekt worden voor een doorlopend cursusprogramma van 10 weken. 
  •  De kosten hiervoor bedragen 200 euro.
  •  De lessen starten in week 3 (13-17 januari). 
  •  De wekelijkse lessen worden gegeven als een groepsles van 1 uur met maximaal 4 leerlingen. Bij afwezigheid van één of meerdere leerlingen zal de lestijd worden ingekort.
  •  In geval van afwezigheid van de leraar, wordt de les opnieuw gepland.
  •  Leerlingen kunnen een les tijdens de hele cursus maximaal twee keer annuleren. Dit dient minimaal een dag van tevoren per e-mail te worden aangegeven door te mailen naar info@tuneupproductions.com. In geval van correcte afmelding zal er een inhaalles georganiseerd worden.

Aanvraagformulier voor de muzieklessen

    Copyrighted Image © All rights reserved.